ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Plant 51

Environment

Χημική Βιομηχανία: Τάσεις και νέες προκλήσεις

Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν σε έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους παγκοσμίως και οι αναπόφευκτες προσαρμογές στις επιταγές του μέλλοντος. Η χημική βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταποιητικούς τομείς της Ευρώπης, αλλά και τ...